Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o listi životinja i proizvoda životinjskog porijekla koji podliježu veterinarskim pregledima na graničnim inspekcijskim mjestima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1115
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu životinja tokom klanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1116
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o prijavljivanju pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze u Crnu Goru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1117
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2015Registarski broj: 1145
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja azijske strižibube Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2015Registarski broj: 1206
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu notifikacije o zadržavanju pošiljke bilja koja se unosi u Crnu Goru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1309
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vršenja revizije sprovođenja plana službenih kontrola hrane i hrane za životinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o metodama za uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja termički obrađenog i sirovog mlijeka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 848
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj pilića za tov

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1447
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju prevozna sredstva za prevoz životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1448
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima i pravilima za preradu, pakovanje, prevoz i skladištenje organskih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1671
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o metodama za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti nove biljne sorte

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 38
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14