Rezultati pretrage propisa:

Odluka o dopuni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1126
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1440
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1187
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drveta iz šumske kulture crnog bora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1188
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1189
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi vodozahvata, cjevovoda i mašinske zgrade male hidroelektrane mHE „Murinska Rijeka”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1191
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1192
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2017Registarski broj: 1193
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2017Registarski broj: 1301
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinske jedinice “Donji Šaranci”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 707
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata iz područne jedinice Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 708
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluku o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2018Registarski broj: 1257
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4 - 5