Rezultati pretrage propisa:

Odluka o prodaji drvnih sortimenata na stovarištu Bakovići u područnoj jedinici Kolašin

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 911
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1252
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1382
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja sa trase 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1383
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2019Registarski broj: 1600
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2019Registarski broj: 1601
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 88
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Nikšić i Kolašin (sanitarna sječa u 2021. godini)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2021Registarski broj: 965
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o utvrđivanju šumskih područja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2003Registarski broj: 396
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o listi šumskog drveća i ostale šumske vegetacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 43
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o načinu projektovanja, tehničkim uslovima za izgradnju, održavanje i tehnički prijem šumske infrastrukture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2012Registarski broj: 753
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, treba da ispunjavaju pravna lica za korišćenje šuma putem koncesije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 962
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4 - 5