Rezultati pretrage propisa:

Odluka o utvrđivanju šumskih područja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2003Registarski broj: 396
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o listi šumskog drveća i ostale šumske vegetacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 43
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o načinu projektovanja, tehničkim uslovima za izgradnju, održavanje i tehnički prijem šumske infrastrukture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2012Registarski broj: 753
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, treba da ispunjavaju pravna lica za korišćenje šuma putem koncesije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 962
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o uslovima za formiranje šumskih područja, gazdinskih jedinica i nižih prostornih jedinica i načinu obilježavanja granica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 963
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme i broja zaposlenih treba da ispunjava pravno lice odnosno preduzetnik za vršenje stručnih poslova u šumarstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 964
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za čuvare šuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 965
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 997
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima pod kojima se može vršiti paša, kresanje grana i sakupljanje opalog lišća

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2012Registarski broj: 1117
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o kriterijumima i indikatorima za upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem na održiv i multifunkcionalan način

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2012Registarski broj: 1157
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o načinu vrednovanja funkcija i namjeni šuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 169
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu izrade programa gazdovanja šumama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2013Registarski broj: 902
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4