Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za formiranje šumskih područja, gazdinskih jedinica i nižih prostornih jedinica i načinu obilježavanja granica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 963
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme i broja zaposlenih treba da ispunjava pravno lice odnosno preduzetnik za vršenje stručnih poslova u šumarstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 964
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za čuvare šuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 965
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 997
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližim uslovima pod kojima se može vršiti paša, kresanje grana i sakupljanje opalog lišća

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2012Registarski broj: 1117
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o kriterijumima i indikatorima za upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem na održiv i multifunkcionalan način

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2012Registarski broj: 1157
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o načinu vrednovanja funkcija i namjeni šuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 169
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu izrade programa gazdovanja šumama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2013Registarski broj: 902
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenju o porijeklu drvnih sortimenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1131
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o visini naknade za doznaku stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2016Registarski broj: 1478
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o uniformi i legitimaciji čuvara šuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 647
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Program fitosanitarnih mjera za 2022. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2022Registarski broj: 377
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4 - 5