Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2015Registarski broj: 1355
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Pravilnik o doznaci i sječi stabala, premjeru šumskih sortimenata, obliku i sadržini šumskih žigova, žigosanju šumskih sortimenata, obilježavanju panjeva bespravno posječenih stabala, uvjerenju o porijeklu šumskih sortimenata i uslovima koje moraju da ispu

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2002Registarski broj: 31
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2015Registarski broj: 1154
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4 - 5