Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za dobijanje, održavanje, suspenziju i oduzimanje zdravstvenog statusa goveda i svinja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1133
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližim uslovima za promet živine za uzgoj ili proizvodnju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2016Registarski broj: 23
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o mjerama za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje određenih bolesti životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2017Registarski broj: 703
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju Registra odgajivačkih organizacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2017Registarski broj: 1289
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližoj sadržini matične evidencije priplodnih životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2017Registarski broj: 1290
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kvaliteta sjemena, jajnih ćelija i embriona za vještačko osjemenjavanje kvalitetnih priplodnih domaćih životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2017Registarski broj: 1295
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o uslovima za uvoz ptica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2017Registarski broj: 1297
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o načinu i metodama ispitivanja proizvodnih osobina kvalitetnih priplodnih domaćih životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2017Registarski broj: 1298
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za dobijanje, održavanje, suspenziju i oduzimanje zdravstvenog statusa goveda i svinja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2018Registarski broj: 643
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o načinu vođenja registra gazdinstava koka nosilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2018Registarski broj: 645
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti atipična kuga živine (Newcastle Disease)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 713
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registra odgajivačkih organizacija i matične evidencije za kopitare

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 810
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5