Rezultati pretrage propisa:

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Holandije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2003Registarski broj: 434
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 201
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Plan upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave slinavke i šapa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2015Registarski broj: 1141
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2011. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 117
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 554
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližoj sadržini matične evidencije priplodnih životinja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 844
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju i opremu objekata za proizvodnju i držanje životinja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2000Registarski broj: 545
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Holandije

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2003Registarski broj: 70
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Belgije

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2003Registarski broj: 189
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od ptica iz Njemačke

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2003Registarski broj: 208
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 990
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 991
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5