Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 410
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Rješenje da JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore -Podgorica ispunjava uslove za osnovna i specijalizovana fizičko-hemijska ispitivanja kvaliteta površinskih i otpadnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2000Registarski broj: 151
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Program sistematskog ispitivanja kvaliteta vode na vodozahvatima (zone sanitarne zaštite) i javnim kupalištima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2000Registarski broj: 152
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za 2oo1.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2000Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Uredba o vršenju podvodnih aktivnosti u vodama Republike Crne Gore

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2006Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 640
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 996
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 902
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2012Registarski broj: 539
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2012Registarski broj: 1016
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2013Registarski broj: 1242
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6