Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližim uslovima I načinu prilagođavanja objekata za pristup I kretanje lica smanjene pokretljivosti I lica sa invaliditetom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1047
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1159
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1201
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2014Registarski broj: 962
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 706
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 734
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1443
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 73/2016Registarski broj: 1466
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik za aluminijumske konstrukcije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 60
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 731
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 803
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13