Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Inženjerske komore Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1394
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1819
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2021Registarski broj: 949
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2012Registarski broj: 73
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2013Registarski broj: 695
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2015Registarski broj: 1000
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2016. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2016Registarski broj: 711
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Rješenje o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2017Registarski broj: 1068
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 41
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2013Registarski broj: 694
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2015Registarski broj: 1001
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2016Registarski broj: 710
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13