Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 86
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2017Registarski broj: 1264
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13