Rezultati pretrage propisa:

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana”Centar”, Opština Tuzi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 94
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna urbanističkog projekta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 95
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 93/2020Registarski broj: 1190
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, Opština Plužine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2021Registarski broj: 946
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 105/2021Registarski broj: 1272
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine”, Opština Žabljak

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 126/2021Registarski broj: 1709
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2009Registarski broj: 277
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2010Registarski broj: 241
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 944
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1017
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1018
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1020
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13