Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2017Registarski broj: 1096
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o bližem sadržaju prethodnog obavještavanja za izvoz hemikalija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2017Registarski broj: 1309
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o bližim uslovima za promet zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2017Registarski broj: 1310
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o listi supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1350
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama i izdatim dozvolama za obavljanje slobodnog prometa opasnih hemikalija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2018Registarski broj: 642
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1295
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u električnim i elektronskim proizvodima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1296
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 742
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra biocidnih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1257
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama biocidnih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1258
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o obrascu integrisane dozvole

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2019Registarski broj: 1408
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1434
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14