Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za promet i načinu postupanja sa zaštićenim divljim vrstama prilikom transporta

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 763
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu i postupku obrade opreme i otpada koji sadrži pcb

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 726
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 714
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o postupku prethodnog obavještavanja i postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za izvoz hemikalija

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2013Registarski broj: 245
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama i izdatim dozvolama za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2013Registarski broj: 626
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku prethodnog obavještavanja i postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za izvoz hemikalija

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 685
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o uslovima za promet i načinu postupanja sa zaštićenim divljim vrstama prilikom transporta

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2015Registarski broj: 627
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2013Registarski broj: 606
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2013Registarski broj: 1306
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 995
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2016Registarski broj: 802
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Glavnom gradu - Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010Registarski broj: 687
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14