Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu koristiti u detergentu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2013Registarski broj: 807
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 885
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o bližim uslovima za upis u Registar posrednika i trgovaca otpadom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2013Registarski broj: 996
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, prevoznika, trgovaca i posrednika otpada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1019
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o sakupljanju i predaji otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1021
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o bližem sadržaju zahtjeva I sertifikata dobre laboratorijske prakse

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1048
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2013Registarski broj: 1069
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sastavu detergenta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2013Registarski broj: 1087
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1141
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1187
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1188
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2013Registarski broj: 1240
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14