Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2013Registarski broj: 1241
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduh

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1290
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o sadržaju Jedinstvene baze podataka o stanju vremena, klime i voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 37
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za upis u Registar posrednika i trgovaca otpadom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2014Registarski broj: 528
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima koje treba da ispunjava akreditovana laboratorija za ispitivanje opasnih svojstava otpada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2014Registarski broj: 529
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu vođenja Evidencije stanišnih tipova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2014Registarski broj: 553
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o sadržaju, načinu uspostavljanja i vođenju Katastra speleoloških objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2014Registarski broj: 554
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o smjernicama i uslovima dobre laboratorijske prakse

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 602
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 686
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu izrade procjene rizika za unošenje stranih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva i njihovih uzgojnih primjeraka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 754
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu obilježavanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta životinja koje se drže u zatočeništvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 755
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o popisu gasova i načinu izrade inventara emisije gasova sa efektom staklene bašte i razmjeni informacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2014Registarski broj: 980
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14