Rezultati pretrage propisa:

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik" - Čevo

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2015Registarski broj: 1251
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi" - Komani

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2015Registarski broj: 1252
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o produženju roka na eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Platac” (Grbalj), Opština Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 75/2016Registarski broj: 1489
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kuside", Opština Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2017Registarski broj: 1202
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) sa ležišta „Štitarica-Taskavac”, Opština Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1337
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) sa ležišta „Štitarica-Okruglički krš", Opština Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1338
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Krš“ - Kaluđerski laz, opština Rožaje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 736
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta ,,Ledenice”, Opština Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2019Registarski broj: 1356
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu ,,Pogled”, Opština Rožaje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2019Registarski broj: 1357
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita iz oblasti rudarstva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 742
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sticanje ovlašćenja za izradu tehničke dokumentacije i načinu dobijanja licence za rad geodetske organizacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2019Registarski broj: 210
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 532
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

1 - 2 - 3