Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog pratioca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 41
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 42
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige popisa gostiju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 43
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog animatora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 44
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog vodiča

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 45
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje planinskih staza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 368
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o obliku, načinu izdavanja i upotrebe značke turističkog inspektora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 399
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o uslovima u pogledu uređenosti i izgrađenosti kupališta na rijekama i jezerima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 652
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku klasifikacije planinskih staza prema namjeni

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 627
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku kategorizacije planinskih staza prema zahtjevnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 628
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2013Registarski broj: 226
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o programu obuke, načinu polaganja stručnog ispita, sadržaju, izgledu i načinu izdavanja licence za planinskog vodiča

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2013Registarski broj: 384
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

1 - 2 - 3 - 4