Rezultati pretrage propisa:

Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2015Registarski broj: 1161
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Zakon o sudovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2002Registarski broj: 32
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2004Registarski broj: 444
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Zakon o pravosudnom ispitu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2004Registarski broj: 478
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Ukaz o sastavu Sudskog savjeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 621
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2013Registarski broj: 558
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluka U.br. 99/09 od 25. marta 2010. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2010Registarski broj: 212
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluke o izboru sudija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2010Registarski broj: 242
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluka o izboru Su. R. br. 1000/2010

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 638
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluka o izboru Su. R. br. 1002/2010

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 639
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluka o izboru Predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2010Registarski broj: 680
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

Odluka o izboru sudija Višeg suda u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 769
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Pravosudni organi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7