Kontakt


Momčilo Vujošević

Direktor i glavni i odgovorni urednik Službenog lista CG
momcilo.vujosevic@sluzbenilist.me

Služba za izdavanje Službenog lista

Dr Mihailo Zečević

urednik Službenog lista CG
telefon: +(382) 20 230-533
mihailo.zecevic@sluzbenilist.me

Mr Mihal Spevak

urednik Službenog lista CG – Međunarodni ugovori i Službenog lista CG – Oglasni dio
telefon: +(382) 20 230-533
mihal.spevak@sluzbenilist.me

Milena Leposavić

urednik Službenog lista CG – Opštinski propisi
telefon: +(382) 20 230-479
milena.leposavic@sluzbenilist.me

Služba za pravne i zajedničke poslove

Tamara Đurović

sekretar ustanove
telefon: +(382) 20 230-525
tamara.djurovic@sluzbenilist.me

Mr Zoran Radunović

šef računovodstva
telefon: +(382) 20 230-532
zoran.radunovic@sluzbenilist.me

Sandra Šturanović

glavni knjigovođa – konter; službenik za javne nabavke
telefon: +(382) 20 230-525
sandra.sturanovic@sluzbenilist.me

Nataša Novaković

referent pretplate
telefon: +(382) 20 230-525
natasa.novakovic@sluzbenilist.me

Jelena Matić

referent oglasa
telefon: +(382) 20 230-525
jelena.matic@sluzbenilist.me