Podaci


Naziv

Javna ustanova Službeni list Crne Gore

Sjedište

Novaka Miloševa 10/I Podgorica

Godina osnivanja

1945

Telefon / Telefaks

  • +382(0) 20 230-525,
  • +382(0) 230-533
  • +382(0) 230-479

Web adresa

www.sluzbenilist.me

Email

info@sluzbenilist.me

Šifra djelatnosti

5813

Matični broj

02013886

Registarski broj

8-0007244/002 Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

PDV

30/31-000812-2

Poslovne banke / žiro računi

  • Podgorička banka: 550-5716-07
  • Hipotekarna banka: 550-5716-07
  • Prva banka Crne Gore: 535-5826-61

Direktor

Momčilo Vujošević

Predsjednik Upravnog odbora

Slavica Bajić, pom. sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo

Predsjednik Nadzornog odbora

Mihailo Pejović, Ministarstvo finansija

Linkovi