Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica - Niksic, dionica raskrsnica „Branilovica“ - petlja - benzinska pumpa „Euro petrol“ "Službeni list Crne Gore, broj 4/2011" od 18.01.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 3