Odluka o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore, broj 32/2017" od 17.05.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 276