Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu Udruženju penzionera Podgorice, bez naknade "Službeni list Crne Gore, broj 25/2014" od 12.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1