Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 17/2018" od 20.03.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 2