Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave "Službeni list Crne Gore, broj 23/2014" od 30.05.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 21