Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora "Službeni list Crne Gore, broj 59/2019" od 23.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1