Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština "Službeni list Crne Gore, broj 72/2016" od 18.11.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 40