Uredba o grupama poslova, kriterijumima za unutrasnju organizaciju i sistematizaciju, nomenklaturi poslova i okvirnom broju izvrsilaca u organima drzavne uprave "Službeni list Crne Gore, broj 54/2004" od 09.08.2004.

Preuzimanje
    Stranica: / 6