Odluka o visini naknade za vrsenje kontrole i obaveznih pregleda u proizvodnji poljoprivrednog i sumskog sjemena i sadnog materijala "Službeni list Crne Gore, broj 54/2000" od 21.11.2000.

Preuzimanje
    Stranica: / 3