Odluka o visini naknada za clanove Odbora direktora drustva sa ogranicenom odgovornoscu „Crnogorski operator trzista elektricne energije” - Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 47/2011" od 23.09.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1