Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštinama Bar i Budva za otuđenje nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 40/2012" od 27.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1