Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu ,,Pogled”, Opština Rožaje "Službeni list Crne Gore, broj 57/2019" od 11.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1