Pravilnik o kriterijumima i uslovima za naknadu troškova umjetnicima za nabavljenu opremu, instrumente ili materijal za rad "Službeni list Crne Gore, broj 9/2013" od 12.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3