Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koje pripadaju Opštini Budva "Službeni list Crne Gore, broj 35/2012" od 06.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1