Rješenje o razrješenju dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata "Službeni list Crne Gore, broj 42/2022" od 18.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1