Zakon o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika "Službeni list Crne Gore, broj 34/2019" od 21.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 34