Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora "Službeni list Crne Gore, broj 8/2016" od 05.02.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1