Metodologija o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije "Službeni list Crne Gore, broj 61/2013" od 30.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4