Zakon o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 55/2016" od 17.08.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 2