Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 32/2015" od 26.06.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 2