Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju izvjestaja "Službeni list Crne Gore, broj 9/2010" od 19.02.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 3