Pravilnik o obliku i sadržaju ovlašćenja lica koja vrše stručni nadzor nad radom poštanskih operatora "Službeni list Crne Gore, broj 34/2012" od 29.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2