Uputstvo o sadrzaju Godisnjeg izvjestaja o sprovodjenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola i godisnjeg izvjestaja o radu unutrasnje revizije "Službeni list Crne Gore, broj 64/2010" od 12.11.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 7