Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Nikšić i Kolašin (sanitarna sječa u 2021. godini) "Službeni list Crne Gore, broj 80/2021" od 23.07.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 2