Zaključak o davanju saglasnosti na predlog Odluke o dodjeli koncesije za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta na području KO Novi Bar "Službeni list Crne Gore, broj 1/2014" od 09.01.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1