Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu Mešihatu Islamske zajednice Crne Gore, bez naknade "Službeni list Crne Gore, broj 33/2013" od 11.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1