Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti, koja se nalazi u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Šušanj - Zona rezerve”, u Baru "Službeni list Crne Gore, broj 56/2015" od 02.10.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1