Odluka o utvrđivanju naknada i cijena koju plaćaju proizvođači električne energije Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za angažovanje prenosnog kapaciteta za period 01.01.2014. – 31.07.2015. godine "Službeni list Crne Gore, broj 62/2013" od 31.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2