Odluka O utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju lokalnih puteva za prilaz trasi Autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 47/2015" od 18.08.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1